Šta je Affiliate marketing i kako ga raditi? Ovdje pišem o tome kako ja radim i to offline i online affiliate marketing.