Kada pitanje iz naslova ukucate na Google tražilicu na našem jeziku, dobit ćete različite rezultate i definicije ili opise šta je to SEO. Skraćenica SEO označava prva slova engleskih riječi Search Engine Optimization, a predstavlja proces optimizacije elemenata website-a kako bi pretraživači bolje razumjeli internet stranicu.

Google definira SEO kao proces kreiranja internet stranice koja je bolja za pretraživače.

Da li prigovoriti ovoj definiciji?

Možda. Google potencira korisničko iskustvo i fokus je na korisniku, pa je njihova definicija kontradiktorna.

Tražilice su alat da dođemo do onoga ko čita, do korisnika, do potencijalnog klijenta. Ako pišeš nešto što nema nikakvu vrijednost, ne pomažeš ni čitaocu, ni tražilicama, a ni sebi.

Po meni je nekako najjednostavnija i najobuhvatnija definicija koju sam pročitao sadržana je u odgovorima na sljedeća pitanja:

Pomažete li tražilicama da daju odgovore na upite korisnika?
Ukoliko pomažete tražilicama da ponude najbolje odgovore na upite korisnika, te ukoliko se odgovori nalaze na vašoj web stranici, onda će vaša stranica biti bolje rangirana i imat ćete više prometa na stranici.

Dakle, SEO je proces pomaganja tražilicama da bolje shvate o čemu website priča, odnosno o čemu vi pričate/pišete.

Kako najbolje razumjeti šta je SEO?

Veoma često zamišljam da je svaki website knjiga.

Svaka knjiga ima korice. Kad otvoriš knjigu, postoji naslovna stranica sa glavnom temom knjige. Zatim, tu je nekakav sadržaj sa popisom svih tema i gdje se šta nalazi, koji može biti na početku ili na kraju. Svako poglavlje obrađuje određenu temu ili teme. Svaka tema je podijeljena u manje cjeline i td.

Ako je ta knjiga teška, ima sitna slova, nema nikakvih pomoćnih grafika, pa mogu reći kao neki imenik ili rječnik, onda, ko želi takvu knjigu svaki dan ili ko je želi uopće?!

Tako je i sa internet stranicom.

U slučaju da se stranica sporo učitava, da je nepregledna, kombinacija boja unutar site-a dovodi do glavobolje…, sigurno ćemo napustiti takav site. Isto tako, ako tragamo za nekom informacijom, a website na koji smo došli ne nudi odgovore na pitanje, onda odlazimo s takve stranice i sigurno je da se nikad više nećemo vratiti.

Već sad možete barem djelomično razumjeti šta sve SEO podrazumijeva i da je to prilično obimna oblast. Danas postoje usko specijalizirane oblasti koje pojedinci rade u poslu optimizacije web stranica.

O tome kako se dijeli i šta sve obuhvata SEO u nastavku.

Tipovi SEO-a

Kad se govori o podjeli ili tipovima SEO-u, onda se može reći da postoje neka tri osnovna tipa i to:

  • On-Page SEO
  • Off-Page SEO
  • Tehnički SEO

On-Page SEO predstavlja optimizaciju sadržaja koji se nalazi na sajtu.

Off-page SEO predstavlja optimizaciju koja se dešava izvan sajta, kao što je promocija, backlinking, PR i td.

Tehnički SEO podrazumijeva tehničko optimiziranje sajta u smislu sigurnosti, brzine, kanonikalizacija i sl.

Svaki od ovih osnovnih tipova ima i može imati podtipove, pa se onda može govoriti o optimizaciji slika (Image SEO), optimizaciji videa (Video SEO), lokalni SEO (Local SEO) ili još dublje ići u svaki od ovih podtipova.

Tipovi SEO-a
Tipovi SEO-a prema WordStream.com

On-Page SEO

Optimizacija sadržaja ima dvije strane i to optimizacija za tražilice i ono što je još važnije optimizacija za korisnike.

Kad je optimizacija za tražilice u pitanju, onda On-Page SEO znači da je potrebno kvalitetno uraditi istraživanje ključnih riječi, zatim napisati kvalitetan i dobro strukturiran sadržaj, paziti na Heading strukturu (naslov, podnaslov, podpodnaslov), zatim imati dovoljno jasne Title tagove i Meta data koji privlače, jasno govore o čemu je riječ i pozivaju na akciju.

Optimizacija za korisnika znači da korisniku damo jasan i kvalitetan sadržaj, a koji će korisniku olakšati razumijevanje onoga o čemu govorimo u tekstu ili bilo kom drugom tipu sadržaja.

Off-Page SEO

Ovaj tip SEO-a podrazumijeva one radnje koje zahtijevaju da se naš sajt poveže sa drugim sajtovima i to putem linkova sa drugih stranica, dakle da drugi linkaju na naš sajt. Ovo znači da neko piše članak u kojem će biti naveden link ka vašem sajtu, ili da se radi tzv. Guest posting, zatim da se radi klasični PR u medijima gdje će u sadržaju PR članka biti naveden link prema našem sajtu, te Social Media Marketing gdje će se sadržaj sa našeg sajta dijeliti na društvenim mrežama i tako privlačiti korisnike.

Technical SEO

Tehnički SEO se najviše bavi optimizacijom za tražilice, ali isto tako (manjim dijelom) i optimizacijom korisničkog iskustva na website-u.

U ovom procesu se najviše bavi sigurnošću, brzinom, kanonikalizacijom, indeksiranjem, korisničkim iskustvom (User Experience, tačnije izgledom sajta, njegovim dizajnom…) i optimizacijom za mobilne uređaje kojem Google daje prioritet. Ovo svakako nije kraj liste, ali jesu osnove na koje treba obratiti najviše pažnje.

Za kraj

U ovom tekstu sam pokušao ukratko sumirati šta je to SEO, na i kako radi i naveo osnovne njegove tipove ili podjele. Za svaki detaljniji uvid o tome šta je SEO, kako ga raditi, na koji način ići u dubinu i možda se baviti samo jednim tipom SEO-a, kao npr. tehničkim ili On-Page možete saznati na Google SEO Starter Guide, a za detaljnije učenje svakako preporučujem SEO Školu od Nedima Šabića.

Kenan Omerspahić

Digitalni marketar koji od 2010. godine radi na raznim web projektima, a od 2013. godine i knjigovođa koji fantastično razumije poslovne brojke.

Komentariši